ANA SAYFA | NE NLP | NEREDE NLP | TÜRKİYE NLP UZMANLARI | NLP LİNKLERİ | NLP HABERLERİ
Kitap Önerileri
Basından Seçmeler
TV'den Seçmeler
Hayata Yön Veren Hikayeler
NLP Haber
NLP Soru-Cevap
NLP Soru-Cevap
MUSTAFA KILINÇ DİYOR Kİ

İnsan düşündüğü kadar güçlü inandığı kadar değerlidir.
NLP DAP
NLP DAP
Mustafa Kılınç'ın Eserleri
Kitaplar
Hayata Yön Veren Hikayeler
Kutlu Olsun
Cumhuriyet'in ilan edildiği 29 Ekim gününün "Milli bayram" olarak kabul edilmesiyle ilgili Meclis müzakereleri de ilginç. Kanun teklifi Başbakan ve dokuz bakanın imzasını taşıyor. Teklif önce Anayasa Komisyonunda (Kanuni Esasi Encümeninde) görüşülür. Komisyonda Niğde milletvekili de var,Giresun Milletvekili de, Videoyu izle
Bir Köşe Yazısı
Cumhuriyet'in ilanından sonra yazılan yazı çok. Sadece bir örnek verelim. Tanin Gazetesi... 31 Ekim 1923... Hüseyin Cahit'in (Yalçın) yazısının başlığı "Yaşasın Cumhuriyet." Yazıdan alıntılar:  Cumhuriyet alkışla, dua ile ve şenlikle yaşamaz... Cumhuriyet ancak hüsn-ü idare (İyi idare) ile, Cumhuriyet'e Videoyu izle
Yaşasın Cumhuriyet
Cumhuriyet'in ilan edildiği gün Meclis'te yapılan konuşmalardan bir örnek... Karahisarı Şarki (Şebinkarahisar... Giresun'un ilçesi) milletvekiliMehmed Emin Bey söz istiyor:  On dört asır evvel Peygamber Muhammed'in Mekke duvarlarında kurduğu hükümeti, bugün de Türk milleti Ankara'da kurmuştur.   Şu aziz saatte ben, Videoyu izle
Anayasa... Madde -1
Teşkilatı Esasiye Kanunu'nun bazı maddelerinin tadiline (değiştirilmesine) dair kanun teklifi... Madde 1. "Hâkimiyet; bilâkaydüşart (Kayıtsız şartsız) milletindir... İdare usulü(Şekli), halkın mukadderatını (Yazgısını... Kaderini... Geleceğini) bizzat ve bilfiil (İş edinerek) idare etmesi esasına müstenittir(Dayanmaktadır). Türkiye Devleti'nin şekli Hükümeti, Cumhuriyet'tir." Ertesi gün Videoyu izle
Çankaya'da Akşam Yemeği
Tarih 28 Ekim 1923... Masada,Mustafa Kemal Paşa dışında yedi kişi daha vardır: İsmet Paşa (İnönü)... Kazım Paşa (Kazım Özalp... Milli Müdafaa Vekili)... Fethi Bey (Okyar)... Fuat Bey (Fuat Bulca... Rize Mebusu)...Ruşen Bey (Ruşen Ünaydın... Afyonkarahisar Mebusu)...Kemalettin Sami Videoyu izle
Doktor Da Hasta Olur
Necip Fazıl evde Doktor Süleyman Yalçın'ı beklemektedir. Ama doktor rahatsızlanmıştır... Gelememiştir. Bunun üzerine Necip Fazıl'ın eşi Neslihan Hanım sitem eder: - Ne demek, doktor hasta mı olurmuş? Necip Fazıl, dostu olan doktoru savunur: - Mezarcı ölmez mi canım, tabii ki doktor Videoyu izle
Derin Uyku
Dönem, Kanuni Sultan Süleyman dönemi. Evi soyulan bir kadın, padişahın huzuruna çıkar... Şikâyetini söyler. Padişah sorar: - Hırsızlar gece evinize giriyor, her tarafı soyup soğana çeviriyor... Ama siz hiçbir şeyi duymuyorsunuz... Bu nasıl bir derin uyku böyle? - Hünkârım... Biz Videoyu izle
Hayyam ve Hükümdar
Nâzım Hikmet hapistedir...  Cezaevine bir gün müfettiş gelir. Cezaevi müdürüne "Nâzım da buradaymış" der: - Çağır da göreyim, nasıl biriymiş? Nâzım'ı getirirler. Müdür koltuğuna mağrurca oturan müfettiş, Nâzım'ı tepeden tırnağa süzer. Onu ayakta bekletir... Kısa bir konuşmadan sonra da koğuşuna gönderir. Nâzım kapıdan Videoyu izle
Martaval
Eski Maarif Nazırı (Milli Eğitim Bakanı) Münif Paşa, kelimelerin köklerini ve nereden geldiklerini araştırmayı severmiş. Bir gün Hoca Hayrettin Efendi'ye "Martaval kelimesinin kökünü arıyordum" demiş: - Buldum... Maritavil (Uzun yılan) imiş. Hayrettin Efendi gülümser: - Efendim... Bana kalırsa bu da Videoyu izle
Dost
Sadrazam Keçecizade Fuad Paşa'ya sorarlar:  - Paşam, sizin gerçek dostlarınız kimlerdir?  - Şimdi dostlarımın kimler olduğunu bilemem... Zira ikbaldeyim... İkbalde olmadığım zamanlar beni arayanlar gerçek dostlarımdır. Videoyu izle
Kardeşlik(!)
Mevlana, müritleriyle birlikte yürümektedir. Az ötede birkaç köpeğin sarmaş dolaş uyuduklarını görürler. Müritlerden biri bu manzaraya hayran hayran bakar ve... Şöyle der: - Ne güzel bir kardeşlik örneği... Keşke bütün insanlar bundan ibret alsa. Mevlana gülümser: - Aralarına bir kemik atıver Videoyu izle
Devası Olmayan Dert
Ünlü tıp bilgini İbni Sina'ya sorulmuş:  - Her derdin bir devası olduğu söylenir... Dünyada devası olmayan dert yok mudur?  - Derdin devasızı, iyinin kötüye muhtaç olmasıdır. Videoyu izle
Sayfa: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ]
NLP HABER
Web Tasarım Web Tasarım Web Tasarım Web Tasarım
İşbu sitenin tüm hakları saklıdır. Site içerisindeki resimler, yazılar kaynak gösterilse dahi, izin alınmadan başka sitelere, ticari yayınlara aktarılamaz, kopyalanamaz, internet ortamında ya da başka biçimde alenileştirilemez, basılıp çoğaltılamaz. © 2010 - Tüm soru ve önerileriniz için info@nlphaber.com
Web Tasarım