ANA SAYFA | NE NLP | NEREDE NLP | TÜRKİYE NLP UZMANLARI | NLP LİNKLERİ | NLP HABERLERİ
Kitap Önerileri
Basından Seçmeler
TV'den Seçmeler
Hayata Yön Veren Hikayeler
NLP Haber
NLP Soru-Cevap
NLP Soru-Cevap
MUSTAFA KILINÇ DİYOR Kİ

İnsan düşündüğü kadar güçlü inandığı kadar değerlidir.
NLP DAP
NLP DAP
Mustafa Kılınç'ın Eserleri
Kitaplar
Doktor, Tabib ve Hekim
|| Sayfayı Paylaş ||

Tıp ve hekimlik mesleği dünyanın şüphesiz en zor, en derin bilgi gerektiren mesleklerinden birisi, belki de birincisi. Uzmanlığı olsun olmasın bir hekim, insan gibi karmaşık bir malzemeyle uğraşarak, hem onun hastalıklarını teşhis ve tedavi etmek, hem de hasta olmadan önce sağlıklı yaşayabilmenin yolunu ona göstermek amacına yönelik bir eğitim almak zorunda.

Türkçede tıp fakültesinden mezun olarak tababet mesleği icra eden kişilere genellikle doktor diyoruz. He kim ve tabip sözcükleri de daha seyrek olmakla birlikte kullanılan diğer tanımlamalar. Biz bu kelimelerin hepsini eş anlamlı olarak 'tıp fakültesinden mezun, temel tıbbi bilgilere sahip ve tıp diplomasına sahip kişi' anlamında kullanmaktayız. Şimdi önce bu kelimelerin anlamlarına kısaca bir bakalım:

Doktor: Doktorluk, akademik bir derecenin adı. Bi lindiği gibi kelime aslında, bütün bilim alanları için kullanılan ve herhangi bir bilimsel yahut felsefi alanda yüksek bir başarı düzeyine ulaşmış kişilere verilen bir unvan.Kelimenin kökeni, Latince 'öğretmek' anlamına gelen 'docere' kelimesine dayanır. Bu da aslında, 'öğretme ye terliliği'' anlamındaki licentia doçenti kelimesinin kısal tılmasından türetilmiş. Kısacası, bu gün tüm tıp fakültesi mezunları için kullandığımız doktor terimi, öğretme yeterliliği ile ilgili bir kökten türetilmiş ve yüksek bir akademik dereceyi belirtmek için kullanı lan bir terim aslında. Bu açıdan bakınca, tabiplerimize doktor demek aslında kelime kökü olarak yanlış bir uygulama gibi gözüküyor.

Tabip: Tıp ilmi (veya sanatı) ile uğraşan kişileri ta nımlamak için kullanılan Arapça kökenli bir sözcüktür. Hemen her tıp öğrencisinin bildiği gibi, tıp bilimleri ile ünlü Antik Mısır'daki Teb şehrinin isminden türetildiğine inanılan bu terim, Osmanlıca Türkçesinde ve Yeni Türkçede kullanılmakta.

Hekim: Belki de sadece bizim dilimizde ve bize ya kın coğrafyalarda yaşayanların dillerinde tababet (tıp bi limleri) ile uğraşan kişileri nitelemek için kullanılan bir terimdir. Arapça h-k-m olarak yazılan 'hüküm' kökünden gelir ve yüzeysel anlamı itibariyle karar veren, doğruyu yanlıştan ayırabilen kişi anlamlarında kullanılır. Hâkim, hakem ve hikmet gibi kelimeler de hep aynı kökten gelen ve anlam açısından sıkı ilişkileri olan kelimelerdir. Bun ların hepsinde de 'eğriyi-doğruyu ayırt etme', 'sıradan insanlardan daha derin bir bilgiye sahip olma', 'bilgisi ile iş görebilme' gibi içerimler saklıdır. Yine hükm keli mesinin kökeni de 'batıl'ın zıddı olarak tarif edilen Hakk kökünden türemiştir ki, gerçeklik, hakikate uygunluk ve yalansız yapma gibi günlük anlamlan mevcuttur.

Bu kısa tanımlardan sonra bir bakalım: Tababetle uğraşan kişilere doktor demek kelime anlamlarını düşündüğümüz takdirde pek uygun görünmüyor. Zira doktorluk bir akademik seviyedir ve hem sadece tıbbiyeye mahsus değildir, hem de tıp fakültesini bitiren herkes bu akademik dereceyle mezun olmaz (zira akademik ilerleme amacındaki tıp fakültesi mezunlarının önce ya bir doktora yahut bir uzmanlık eğitimi almaları gerekir).

Tabib mi? Hekim mi?

Tabip, tıp mesleğini icra eden kişidir. Burada, tıp mesleğinin genel geçer bilgisine sahip olmak ve bunu yeterli ve gerekli derecede uygulayabil mek kâfi görünmektedir. Hekim sözcüğü ise anlam itiba riyle çok daha derinlere uzanır ve bu tabirle nitelenecek kişilerde fazladan bazı özellikler aranmasını gerekli kılar. Hekim, sadece kendisine öğretilmiş bilgiyle sınırlı kal mayan, kendinden öncekilerin ve hocalarının hatalarını tekrarlamayacak bir feraset geliştirebilen, tıp mesleğindeki doğru ve yanlışları ayırt edebilecek kapasiteye ulaş mış, hikmet arayışında ve hikmetle iş görme azminde bir insanı tanımlar yahut tanımlamalıdır. Hekim, karşısındaki insanın bir 'insan' olduğu bilincinden asla uzaklaşmayan, ölüm ve hastalığı mücadele edilecek anormallikler olarak değil, hayatın doğal parçaları olarak görebilen, hem ken di hayatında hem de hastalarının yaşam kalitesinde belir gin bir iyileşme sağlayabilecek bir zihni ve fikri donanı ma sahip bir insanı düşündürmelidir. Dolayısıyla hekim, doktordan da tabipten de üst basamakta bir tanımlamadır ve hem mesleki, hem de kişisel açıdan kâmil insanı dü şündüren telmihlere sahiptir. Hekim, kâmil insandır; bu anlamda doktor, hat ta tabip bile, hekime nazaran sadece bir teknik uygulayıcı olabilir.

Yazar: Dr. Dt. Gül Ateş


Yazarın diğer yazıları
CHP’de değişime ihtiyaç vardı. Peki CHP oyları arttırmak için bundan sonra ne yapabilir?
Ağız ve Diş Bakımı
TÜSİAV Ödül Töreninin Ardından...
Okullarda Serbest Kıyafet Uygulaması
Ankara'da Hatay Rüzgarı Esiyor...
Ağız Kokusu
Referanduma Doğru
Akıp Giden Zaman...
Güzel Yaşamın 10 Anahtarı
Küçük Sırlar
Güçlü Kadınlar
Onlar Bizim Çocuklarımız
Nedir Bu Koçluk?
Ağızda Görülen Aft
Kılıçdaroğlu CHP'den Önder "Sav"dı.
Şahmaran Efsanesi
Avrupa Vatandaşlığı
Çam Süsleme Geleneği
Aidiyet/Kimlik Nedir?
Üniversite Hastanelerinde Katkı Payı Uygulamasının Kaldırılması
Milli Görüş Babasını Kaybetti...
Diş Beyazlatma İşlemi
Nevruz-Türk Ergenekon Bayramı
Doktor, Tabib ve Hekim
İdeoloji Nedir?
Mutluluk
Vee Nerede Kalmıştık
İspanya'dayız
Türk Halkı 3. Kez Ak Parti Dedi
Endülüs'te Raks
Meclis Yeni Başkanını Seçti
Çocuklarda Ağız ve Diş Sağlığı
Fas ya da Morocco
Hayat Önce Sınav Yapar Sonra Ders Verir
Cam
Yeni Anayasa Yolda...
Sosyapatlar
Bedelli Askerlik
Dedemin İnsanları
2012 Yılına Girerken Hayatınızı Yeniden Gözden Geçirmeniz İçin...
Bilinçaltı
Bilinçaltı Reklam (II.)
Hatalı Tıbbı Uygulama ya Da Malpraktis
VEE SİYASETTE SÜRPRİZ BULUŞMA GERÇEKLEŞTİ...
Bakmak Değil, Kalp Gözüyle Görmek Önemli…
NLP HABER
Web Tasarım Web Tasarım Web Tasarım Web Tasarım
İşbu sitenin tüm hakları saklıdır. Site içerisindeki resimler, yazılar kaynak gösterilse dahi, izin alınmadan başka sitelere, ticari yayınlara aktarılamaz, kopyalanamaz, internet ortamında ya da başka biçimde alenileştirilemez, basılıp çoğaltılamaz. © 2010 - Tüm soru ve önerileriniz için info@nlphaber.com
Web Tasarım