ANA SAYFA | NE NLP | NEREDE NLP | NLP LİNKLERİ | NLP HABERLERİ
Kitap Önerileri
Basından Seçmeler
TV'den Seçmeler
Hayata Yön Veren Hikayeler
NLP Haber
NLP Soru-Cevap
NLP Soru-Cevap
MUSTAFA KILINÇ Uzaktan Nlp Eğitimi
İnsan düşündüğü kadar güçlü inandığı kadar değerlidir.
NLP DAP
NLP DAP
Mustafa Kılınç'ın Eserleri
Kitaplar
Çocuklarınızda Duygusal Zekayı Nasıl Güçlendirirsiniz?
|| Sayfayı Paylaş ||

İnsanlar duygularıyla hareket ettiklerinde normal zamanlarda yapmayacakları şeyleri yapar ya da söylemeyecekleri şeyleri söylerler. Çocuksanız, bunu hep yaparsınız.

Duygusal öz düzenleme, kişinin duygularını hissetme ve ifade etme şeklini idare edebilme becerisidir.

Çocuklar duygusal öz düzenleme becerilerini zaman içinde geliştirirler. Dört yaşındaki pek çok çocuk dış dünyadan gelen rahatsız edici uyaranları etkisiz kılacak stratejiler kullanmaya başlar. Yani korktuğunda gözlerini kapatır, çok yüksek bir ses duyduğunda kulaklarını tıkar. Çocuklar on yaşından sonra duygusal öz düzenleme için daha karmaşık stratejiler kullanmaya başlarlar. Bu stratejiler iki basit kategoriye indirgenebilir: Problemi çözmeye yönelik olanlar ve duyguya göz yummaya yönelik olanlar.

Çocuk bir problemle başa çıkma şeklini değiştirebiliyorsa, problem odaklı başa çıkma; problemin çözülemez olduğuna karar verirse bu kez, sıkıntısını kontrol altına alıp tahammül edebilmek için, duygu odaklı başa çıkma söz konusudur.

Duygusal Zeka

Bu stratejilerin hepsi duygusal zekânın bir parçasıdır. Duygusal zekâ, farkındalık, anlayış ve insanın duygularını ifade edip yönetilmesi demektir.

Dünyada çocukların akademik başarıları üzerine yoğunlaşılırken duygusal öz düzenlemenin üzerinde fazla durulmuyor. Çocukların ilerideki başarıları üzerinde duygusal zekânın IQ’dan iki kat etkili olduğunu gösteren araştırmalar düşünüldüğünde bunun yanlış bir strateji olduğu ortaya çıkıyor.

Özellikle, duygusal zekânın bir parçası olan öz denetimin çocukların ilerideki başarıları üzerinde önemli bir etkisi bulunuyor. Tepkilerini kontrol edebilen ve dikkat dağınıklığından kaçınabilen çocuklar daha toplum yanlısı davranışlar geliştirip hedeflerine ulaşabiliyor.

Öz denetim konusunda okul çocukları üzerinde yapılan bu çocuklarının otuzlu yaşlarını da kapsayan bir araştırma, öz denetimin, IQ, sosyo ekonomik statü ve aile çevresine göre, başarıyı daha fazla etkilediğini ortaya koydu. Daha yüksek öz denetime sahip çocuklar aynı ileride daha sağlıklı ve daha zengindiler, sabıka kayıtları ya da alkol problemleri çok daha azdı.

Duygular bir amaca hizmet eder

Duygusal zekâ her şeyden önce duyguları anlamak ve farkına varmaktır. Duygularımızı kontrol ve ifade edebilmemiz için önce anlayıp kabul etmemiz gerekir. Duygular rahatsızlık kaynağı değildir, insanın gelişiminde bir amaca hizmet ederler. Ayrık duygular kuramı, ilkel duygularımızın zaman içinde farklı amaçlara hizmet edecek ve davranışlarımızı belirleyecek şekilde geliştiğini ortaya koyuyor.

Üzüntü, zihinsel ve motor etkinliklerimizin yavaşlamasını sağlar. Bu da bizim duygusal keyifsizliğimizin sebebini anlayıp, sebeplerine daha yakından bakmamıza izin verir.

Bunun tam tersine, öfke bizi hızlandırır, uzuvlarımıza daha fazla kan akışı sağlayarak yoğun bir enerji açığa çıkmasına neden olur. Başlarda bu insanın bir dövüşe hazır olması için önemliyken modern zamanlarda bu gergin enerji başka tür bir mücadelede işe yarıyor. Haklarımız ihlal edildiğinde ya da olası tehlikelere karşı kendimizi korumamız gerektiğinde öfkeleniyoruz.

Duygularımıza saygı duymamız ve üzerlerinde düşünmemiz gerekiyor. Bu, çocuklarımızın yoğun ve yoğun görünmeyen duyguları için de geçerli. Kızım daha öne yapabildiği bir şeyi artık yapamadığında, örneğin araç koltuğunun kemerini bağlayamadığında yoğun bir öfke duyuyor örneğin.

Amerikan Pediatri Akademisi ebeveynlerin televizyon, tablet gibi cihazları çocuklarının olumsuz duygularını yatıştıracak bir araç olarak kullanmamalarını öneriyor. Çocukları yatıştırmak için bu araçların kullanılması onların kendi duygularını düzenleyebilme becerilerine ket vuruyor.

Temel olarak, çocukların öz denetimlerini ve duygusal zekâlarını geliştirebilmeleri için bu duyguları yaşayıp onlara tahammül etmeyi öğrenmeleri gerekiyor.

Çocuğunuzun duygusal zekâsını artırmak

Duygusal zekânın çocukların ilerideki hayatları üzerinde çok etkili olduğu ortaya çıktıkça araştırmacılar, çocukları yetiştiren kimselerin bu zekânın geliştirilmesi için neler yapabileceği üzerinde durmaya başladılar. John Gottman, duygusal zekânın nasıl geliştiğini anlamaya çalışırken ebeveynlerin çocuklarının duygularına verdikleri tepkileri gözlemledi. Bunun sonucunda ebeveynlerin çocuklarının duygularına dört şekilde tepki verdiğini buldu:

Ciddiye almayan ebeveynler, çocuklarının duygularının önemsiz olduğunu düşünüyor, çoğu zaman dikkatlerini dağıtma yoluyla onların duygularını ortadan kaldırmaya çalışıyor.

Onaylamayan ebeveynler, olumsuz duyguları genellikle cezalandırma yoluyla ortadan kaldırılması gereken bir şey olarak görüyorlar.

Oluruna bırakan ebeveynler, çocuklarının bütün duygularını kabul ediyorlar ama çocuklarının problemleri çözmesine yardımcı olmuyor ya da belli davranışlarına sınır getirmiyorlar.

Duygu koçu ebeveynler, olumsuz duyguların değerini biliyorlar, çocukların bu duygularını ifade etmelerini sabırla karşılıyor ve duygusal deneyimleri çocuklarıyla bağlarını güçlendirmek için bir fırsat olarak görüyorlar.

Gottman’ın araştırması ebeveynleri duygu koçu olan çocukların fiziksel olarak daha sağlıklı olduklarını, okulda daha iyi notlar aldıklarını ve arkadaşlarıyla daha iyi geçindiklerini ortaya koyuyor. Duygu koçu ebeveynler çocuklarına duyguları konusunda yardımcı olurken beş temel ilkeyi izliyorlar. Bazen bu çok fazla zaman gerektirebilir. Gottman araştırmasında, duygu koçu ebeveynlerin zamanlarının sadece %20-25’inde bu beş ilkeyi izlediğini ortaya koyarak, her zaman bu süreci takip edemeyecek ebeveynlerin suçluluk duymasına gerek olmadığını belirtiyor.

İşte duygu koçu ebeveynlerin izlediği beş adım:

1. Adım: Çocuğunuzun duygularının farkına varın. Kendi duygularıyla ilgili farkındalık sahibi olan duygu koçu ebeveynler, çocuklarının duyguları konusunda da hassaslar. Çocuklarının, duygularını daha güçlü ifade etmesi gerekmiyor.

2. Adım: Duyguları çocuklarınızla bağ kurmak ve onlara bir şey öğretmek için bir fırsat olarak görün. Çocukların duyguları rahatsızlık kaynağı ya da bir zorluk değildir. Bu duygular çocuğunuzla bir bağ kurabilmeniz için fırsattır, onları zorlu duygularla başa çıkmaları için yönlendirin.

3. Adım: Dinleyip tasdik edin. Çocuğunuz duygularını ifade ederken bütün dikkatinizle dinleyin. Dinlediklerinizi tekrar anlatın, böylece çocuğunuza onun yaşadıklarını anladığınızı gösterin.

4. Adım: Duygularını isimlendirin. Çocuğunuzu iyice dinledikten sonra onun duygularıyla ilgili bir farkındalık ve sözcük dağarcığı geliştirmesini sağlayın.

5. Adım: Sınır koyarak çocuğunuzun problem çözmesine yardım edin. Bütün duygular kabul edilebilirdir ama bütün davranışlar kabul edilebilir değildir.

Çocuğunuzun problem çözme becerilerini geliştirerek kendi duygularıyla başa çıkmasına yardım edin. Uygun davranışsal ifadeler konusunda sınır getirin. Bu çocuğunuzun hedef belirlemesini ve bu hedeflere ulaşmak için çözümler üretmesini de kapsar.

Bu adımlar duygusal koçluğun bazen çabucak sonuca ulaşmasını sağlarken bazen de çok zaman olur. Burada en önemli şey sabretmektir. Eğer problem çok büyükse bu beş adımın bir seferde alınması gerekmiyor.

Çocuğunuzu güçlendirdiğiniz kadar kendinizi de güçlendirin.
Duygularınız yoğunlaşmaya başladığında kendinizi de çocuğunuzu beslediğiniz gibi besleyin. Tüm duygular bir amaca hizmet ettiği için öncelikle duygunuzu yaşamak için kendinize izin verin. Eğer üzgünseniz biraz durup düşünmeniz gerekiyordur. Öfke duyuyorsanız haklarınızı korumak istiyorsunuzdur.

Bu beş adımı takip ederek kendi duygusal koçluğunuzu yapın. Kendi duygularınızı ve hedeflerinizi anladıktan sonra çocuğunuzun duygusal koçluğuna başlayabilirsiniz.

Kaynak: Eğitimpedia/2017' den alıntı
Kaynak: https://www.parent.co/how-to-strengthen-your-childs-emotional-intelligence/

Sevgiyle Kalın!

Yazar: Aysel Çiçek


Yazarın diğer yazıları
Göbeklitepe
Peygamberler Şehri Urfa
Urfa'nın Sıra Geceleri
Nemrut Dağı'nda Güneşin Doğuşu
Kayadaki Yüz
Roma İmparatoru’nun Ruhsal Öğretileri
Yolculuk Üzerine Bir Hikaye
Başarıya Götürecek Sırlar
Başarıya Götürecek Sırlar (2)
Hayatın Anlamı
Bakış Açısı
Mazeret Üretmenin Bedeli
İletişimde Dört Ağız ve Dört Kulak
İletişimde Dört Ağız ve Dört Kulak (2)
Acele Karar Vermeyin!
Bin Aynalı Dağ
Olumsuzlukların İçindeki Fırsat
Metaforlarınızı Yararınıza Çevirin
Genel Müdürün Kararı
Kurbağaların Yarışı
Hayal Akademisi (1)
Hayal Akademisi (2)
Hedefe Götüren Tutku
Küçük Şeylerden Doğan Büyük Etki
Güneş ve Rüzgar
Hayatınızı Seçimleriniz Belirler
Sadece Kendinizle Yarışın!!
Mum ve Kibrit
İki Tohum
Hızlı Bir Özgüven Tekniği
Gerçek Değer
Huzurun Resmi
BİR META PROGRAM ‘Başkası Ne Der?’
Okulda Öğretilmeyen 20 Başarı Prensipleri (1)
Okulda Öğretilmeyen 20 Başarı Prensipleri (2)
ANKA KUŞU
ÜçDe Kardeşlerin Hayatından Kesitler
Kuşun Öğütleri
NEREYE VARMAK İSTİYORSUNUZ?
Duygu Yüklü Kristaller
Zor Bir Durumun Üstesinden Nasıl Gelinir?
ANNE, NLP NEDİR?
Sınırlayıcı Düşüncelerden Kurtulmanın En Kısa Yolu
Dilek Tohumları
Kızdığımızda Niçin Bağırırız?
Üretkenliğin ve Gelişmenin Yaşı Olur mu Hiç?
Yanlış Düğme
Bir Başarı Hikayesi
Narkissos - Bir Çiçeğin Öyküsü
Alışkanlıkların Gücü
Ayının Ölüm Listesi
Evrenin Bilgeliği
Hayret
Michelangelo'nun Heykeli
Sokağı Süpüren Biri Gibi
Vaha'nın Yalnızlığı
Sen Kimsin?
10 Tane At Değerinde
Rüyada Balıklar Görmek
Sessizlik
Esnek Olabilmek
İnançlar
Atölye Çalışması: Bir İnancı Değiştirmek
Günaydın Güneş
Harita Arazinin Kendisi Değildir
Yükü Ağır Olan Palmiye Ağacı
Öğrenme Üzerine
Kelimeleri Tartan Terazi
Akıllıca Soru Sormak
Anı Yaşamak
Satir Kategorileri
Satir Kategorileri (2)
Rahip Ve Güzel Kadın
Kralın İki Oğlu
Başarısızlığa Farklı Bir Bakış Açısı
Bir Dil Modeli Üzerine
Arayış İçinde Olanın Öyküsü
Taş Ustası
Bilgenin Son Sorusu
Özgüven
Komşunun Çekici
Farklı Bir Çerçeveden Bakabilmek
Küçük Tava ya da Hayallerin Büyüklüğü
Dış Görüntüye Göre Değerlendirmek
Ben Senin Sadık Yoldaşınım
Damlaydık, Şimdi Okyanus Oluyoruz
Net Bir İletişime Doğru
Sahip Çıkmanın Güzel Bir Örneği
Yeni Yılın Hikayesi
Hava Atmak
Değişimi Kucaklamak
Prof. Dr. Halet Çambel'i Saygıyla Anıyoruz
Okyanus Nerede, Acaba?
Sorunlardan Çözüme Doğru
İnsanların İçindeki İyiye Bakın
Dr. Richard Bandler
İyiliklere Odaklanmak
Kahvenizi Nasıl İçersiniz?
Yaşlı Kadının Tavsiyesi
Sorun Çözme Yeteneği
Sıcak Su
Her Şeyi İçinde
Nezih Başgelen
Bir Tekne Gezisi
Hayat Bankasındaki Hesabımız
Üç Filtre
Bir Annenin Algısı
Kızılderili ve İki Köpek
Biricik Dünya Modellerimiz
Sandalye Deyip Geçmeyin
Çözüm Aramak
Biri Gibi Olmak ya da Yerinde Olmak
Neyi Görüyorsun?
Verdiğini Geri Alırsın
Fırsatlar Üzerine
Bir Gülümseme
Çiftçinin Köpeği
Birisi Mi, Kimse Mi?
Karahindiba - İstemediklerimiz
Kiraz Ağacındaki Salyangoz
Sorgulanmayan Alışkanlıklar
Hayat Dediğin Nedir?
Yay
Farklı Algılar
Bir Sonbahar Hikayesi
Değeriniz
Kelebek
Bir Sonbahar Hikayesi
Keşke Demek Yerine
Sessizlik
Kime Fakir Denir?
Zor İşler
Turistin Daha İyi Bildiği
Ateşle Suyun Aşkı
Kralın Rüyası
Yeni Yılın Hikayesi
Genel Müdürün Kararı
Dedikodu Üzerine
Hayat Muhteşemdir
Kedi İle Fare
Kim Deli?
Sihirli Yüzük
Kartal Mı Olmak, Midye Mi?
Kısa Olan Çivi
Hayatınızı Seçimleriniz Belirler
Kediyi Serbest Bırakın!
Küçük Yengecin Verdiği Ders
Sınırlayıcı Düşüncelerden Kurtulmanın En Kısa Yolu
Kendine Verdiğin Hediye
Küçük Detaylar Fark Yaratır
Kurak Vadi
Kim Kral Olacak?
Yazı mı, Tura mı?
Her İnsanın Bir Köpekbalığı Olmalı
Bilgenin Son Sorusu
Kirli Çamaşır
Gerçek
Bir Kızılderelinin Arabada Yolculuğu
Nereye Varmak İstiyorsunuz?
Kimin Ne Olduğu Belli Olsun
Gururlu Kelebek
Farklı İkizler
Yeni Ayakkabı
Eksik Parçalar
Mutluluk Üzerine
Zamanın Değeri
Hangisini Tercih Edersiniz
Bolluk Pazarında
Su Gibi Olabilmek
Bilginin Bedeli
Yeni Bir Yol Ara!
Ay Tanrıçası Selene'nin Aşkı
Dikenler Eken Adam
Bir Gülümseme
Eleştirenler İçin Heykel Dikilmez
Bir Kapı Kapandığında
Beklenmedik Bir Armağan
Yedi Dünya Harikası
Hayatın En Önemli Saati
Daha Fazlasını Yapmak
Barış Köprüsü
Yeni Yılın Hikayesi
Akıl Üzerine
Maymunlar
Neye İnanırsanız
Upuzun Kaşıklar
Bardağın Ağırlığı
O Vermez Siz Almalısınız
Kısa Olan Çivi
Körlerin Hikayesi
Gece Ne Zaman Biter?
Hikayeler Nasıl Anlatılmalı
Dost Olduğum Belli Olsun
Örnek Bir Devlet Okulu
İnsanın Etrafında Dönmek
UYGUN KABI SEÇMEK
YAŞLANDIN ARTIK
KENDİMİZLE YÜZLEŞME
BEN İNANIYORUM Kİ BUGÜN HARİKA BİRŞEY OLACAK
DİKEN EKEN ADAM
BAŞKA YOL YOK
CEYLAN MI OLMAK? ASLAN MI?
Mısır Tanesi Olmak Varmış
Zaman Ayırın
BİR BİLGE...
Gülümsemenin Gücü
DAİMA DAĞIN TEPESİNE BAK
Tanrım, Beni Yavaşlat ! Beni yavaşlat, Tanrım !
Duyuların Bayramı
Hayatında Ne Kadar Çok Yaşadın?
Yolunu İyi Seç!
Sadece Içeriden Açılan Kapı
Çünkü Beni Ben Olduğum için Seviyorsan
Her Şeye Rağmen
SAYGI
Kim Başarılı Olur
Paylaşılan Bilgi
İsteklerin Aynasında
Aslan ve Ceylan
Yeni Yılın Hikayesi
Dimdik Ayaktayım
Duyguların Adası
Dostları Olmalı İnsanın
Kişilik Dersi
Anka Kuşu
Hayatın Anlamı
Yolunu İyi Seç
Yeni Ayakkabı
Komşunun Çekici
Düşüncelerinizin Niteliği Nasıl?
Gözyaşları ve Kahkaha
Nergis Çiçeği
Kayadaki Yüz
Kendi Yüzünü Görebilenin Aydınlığı
Beni Yavaşlat Tanrım!
Odaklanma Durumu
Onu Takip Edin
Farkındalık
Dilek Tohumları
Değişim
Acılar ve Huzur
Umut Dalgası Oluşturmak
Vaha'nın Yalnızlığı
Eksik Parçalar
Hergün Biraz Daha İyi
Huzurun Resmi
Tilki ile Leylek
Sonsuz Hayata Üzerine
10 Tane At Değerinde
Ölçülü Olmak
SAYGI
Yeni Yılın Hikayesi
Güldüğünüz Kadar...
Azim ve Vizyon Birleşince...
Çamaşır Yıkayan Kadınlar
Bilgi Nasıl Aktarılır ?
Acının İlacı
Eylemlerin Ruhundan Doğar
Çocuğun Dondurması
Çocuklarınızda Duygusal Zekayı Nasıl Güçlendirirsiniz?
Dünyanın Etrafına 6250 Kere Döndüm
İyi Ürün Yetiştirmek
Yeni Yılın Hikayesi
İçsel Konuşma
Duygu Günlükleri
Küçük Tava ya da Hayallerin Büyüklüğü
Küçük Şeylerden Doğan Büyük Etki
Sadece Kendinizle Yarışın!!!
Hayatınızı Seçimleriniz Belirler
Kelebek
Yanlış Düğme
Mum ve Kibrit
ANNE, NLP NEDİR?
Kelebek
Bir Gülümseme
Keşke Demek Yerine
Mum ve Kibrit
Kelebek
Akıllıca Soru Sormak
Kahvenizi Nasıl İçersiniz?
Okyanus Nerede, Acaba?
Günaydın Güneş
Sorunlardan Çözüme Doğru
ANNE, NLP NEDİR?
Olumsuzlukların İçindeki Fırsat
Ben İnanıyorum ki Bugün Harika Birşey Olacak
NLP HABER
Web Tasarım Web Tasarım Web Tasarım Web Tasarım Web Tasarım
İşbu sitenin tüm hakları saklıdır. Site içerisindeki resimler, yazılar kaynak gösterilse dahi, izin alınmadan başka sitelere, ticari yayınlara aktarılamaz, kopyalanamaz, internet ortamında ya da başka biçimde alenileştirilemez, basılıp çoğaltılamaz. © 2010 - Tüm soru ve önerileriniz için info@nlphaber.com
Web Tasarım