Mustafa Kılınç ile Bilinçaltı Değişim Programları
Haftanın Sözü
İnsan düşündüğü kadar güçlü inandığı kadar değerlidir.
NLP DAP
NLP DAP MUSTAFA KILINÇ İLE SERTİFİKALI NLP PROGRAMLARI
Mustafa Kılınç'ın Eserleri
Mustafa Kılınç Eserleri

Etkin Liderlik Sırları

“21.yy kolektif liderliğinde, geleceği şimdi de kurgulama ve farklı senaryoları hayal edebilme yeteneği hayati önemi olan öngörü kalitesidir.”

“Mustafa Kılınç”

Liderlik, bir grup insanı belli amaçlar doğrultusunda harekete geçirme sürecidir. Liderin bunu başarılı bir şekilde yapması için, bu sürecin iki yönünü oluşturan işe önem vermesi gerekmektedir.

Değişen dünya ve artan rekabet koşullarında liderin, ekibinin performansını en üst seviyeye çıkarması, artık bir zorunluluk haline gelmiştir. Liderin bunu baskı veya korkuyu kullanarak yapması mümkün değildir. Günümüzde liderler, ekibi ile empati geliştirerek, onların dünyasını anlamaya çaba göstererek ve sürekli iletişimle onları hedefler doğrultusunda hareket etmek için yönlendirebilir.

Diğer yandan lider, işe yönelik olarak da akıllıca hareket etmeli, gelişmeleri takip edip kendi örgütünde buna uymayan yönleri kısa sürede tespit ederek, değişime ayak uydurabilmelidir. Lider, işe yönelik amaçların belirlenmesi ve uzun vadeli düşünebilmesi için bir vizyona sahip olmalı ve bu vizyon, ekip tarafından da paylaşılmalıdır.

Buna göre etkin liderliğin şu yönleri içermesi gerekmektedir:

  • Örgütün değişim ihtiyacını fark etmek ve değişimi yaratacak güce sahip olmak.
  • Gerçekleştirilen değişime kurumsal bir kimlik kazandırarak süreklilik sağlamak
  • Geleceğe yönelik bir vizyon sahibi olmak ve bunu tüm ekibin vizyonu haline getirmek.
  • İzleyicileri ile etkili bir iletişim ortamı oluşturarak, onları tanımak ve ihtiyaçlarını göz önünde tutarak buna uygun hareket etmek.

NLP anlayışı doğrultusunda etkin lideri ortaya çıkaracak modelin, aynı zamanda örgüt ve örgüt üyelerini de kapsaması gerekmektedir. Lideri izleyicilerinden ve içinde bulunduğu ortamdan bağımsız düşünmek mümkün değildir. Bu nedenle oluşturulacak “Etkin Liderlik Modeli”nin liderin yönlendirme ve etkileme gücünü üst düzeye çekmesinin yanında, aynı zamanda örgütteki yönetim anlayışına da yeni bir bakış açısı sağlaması, oluşturulacak modelin işlerliğini arttıracaktır.

Bu açıdan düşünüldüğünde “Etkin Liderlik Modeli”nin Öğrenen Organizasyonlar Yaklaşımının beş disiplini üzerine kurulması ve bu disiplinler çerçevesinde liderin NLP anlayışı doğrultusunda yapabileceklerinin tartışılması uygun bir çerçeve oluşturmaktadır. Bu çerçeve uygulamakta olduğum siyasi koçluk programının da temelidir.

Öğrenen Organizasyonlar Yaklaşımı, insanın büyük bir potansiyele sahip olduğunu, ancak bunu ortaya çıkaramadığını savunmaktadır. Kişilerin sahip olduğu bu potansiyel, kişisel gelişimleri desteklenerek ortaya çıkarılabilir, açığa çıkan enerji takım çalışmasına yansıyarak sinerji oluşur ve ortaya büyük bir güç çıkar. Hem NLP, hem de Öğrenen Organizasyonlar Yaklaşımının ortak amacının insanların kullanmadığı potansiyellerini ortaya çıkarmak olduğu göz önünde tutulduğunda, NLP anlayışı çerçevesinde “Etkin Liderlik Modeli”nin oluşturulması için Öğrenen Organizasyonların beş disiplinin çok uygun bir zemin olduğu anlaşılabilir. Bu beş disiplin şunlardır:

İSTE SENİN OLSUN!

  • Kişisel ustalık
  • Paylaşılan vizyon
  • Takım halinde öğrenme
  • Zihinsel modeller
  • Sistem yaklaşımı
NLP Lideri Mustafa Kılınç Diğer Yazıları
Mustafa Kılınç Biyografisi
Yazarlar
Mustafa Kılınç
Bilinçaltı Uzman Eğitimcisi
Siyasi Koç - Yazar
Sevda Kangal Kılınç
NLP Trainer
Reiki Master
Aysel Çiçek
NLP Master Practitioner
REİKİ VE DEĞİŞİM PROGRAMLARI
NLP DAP
Dailymotion
Nlpdap
40 Arena
Youtube