Mustafa Kılınç ile Bilinçaltı Değişim Programları
Haftanın Sözü
İnsan düşündüğü kadar güçlü inandığı kadar değerlidir.
NLP DAP
NLP DAP MUSTAFA KILINÇ İLE SERTİFİKALI NLP PROGRAMLARI
Mustafa Kılınç'ın Eserleri
Mustafa Kılınç Eserleri

Neuro Linguistic Programming (NLP) Nedir?

Neuro Linguistic Programming ya da kısaca NLP; düşünme, dil ve davranış süreçlerini inceleyerek, hedeflere erişmek amacıyla onların nasıl etkin kullanılacağını öğreten bir çalışma alanıdır.

Nlp, her zaman istediğiniz sonuçlara ulaşabilmek için gereken mükemmelliği irdelemenize ve yeniden oluşmanıza olanak sağlayan bir yöntemdir.

Richard Bandler’in ifadeleri ile NLP’nin temsil ettiği şeylerden birisi, insandaki öğrenme yetisine bir bakış açısı sunmasıdır. Onlarca psikolog ve sosyal hizmet görevlisi NLP’yi bir terapi gibi yorumlayarak kullandıkları halde, NLP’yi bir eğitim süreci olarak adlandırmak daha doğrudur.

Kişilerin istenmeyen bir durumdan istenir bir duruma geçmesi sağlanmaya çalışılmıştır.

NLP, bireylerin daha mükemmel bir performansa ulaşmada neler yaptığını araştırarak, insanlara daha fazla esneklik, yaratıcılık ve özgür davranışlar kazanması yönünde yeni fırsatlar sunar.

NLP kavramını daha iyi anlamak için Neuro Linguistic Programming kelimelerinin içeriğine bakılacak olunursa;

Neuro: Sinir sistemi ve beyinden bahsedilmektedir. İnsanların beş duyu aracılığı ile dünyayı algılama, bunların bilinçli ya da bilinçsiz düşüncelerinin kaynağı sinir sistemidir. Duyu organlarımızla alınan mesajların beyinde nasıl işlendiği ve bu mesajların bireyi han8gi düşünce biçimleri ve davranışlara yönelttiği, NLP’nin temelini oluşturur.

Birey, dünyayı nasıl algılarsa buna yönelik davranışlar sergiler ve değişim yaratabilmek için, bireyin dünyayı algılayışı biçimine müdahale etmek gerekir. Müdahalenin gerçekleştireceği yer beyindir. Değişimi gerçekleştirmek için nörolojik süreçler kullanılır.

Linguistic: Dili ifade eder. Dil, kişinin kendi kendine (içsel) veya başka kişilerle kurduğu sözlü iletişimdir.

Dilin kullanılma şekli, kişinin kimliğinin ve düşünme biçiminin dışa yansımasıdır. Kişi, dünyayı algılayış şeklini, dili kullanarak ifade etmektedir.

Düşünceler ve düşünceleri ifade etme biçimi değiştirilirse, davranışların değiştirilmesi de mümkün olur. NLP, davranışları değiştirecek hedeflere ulaşmayı amaçladığından dilden de yararlanmaktadır.

Dilin yanlış kullanılması ile oluşan olumsuz düşünce ve davranışları gidermek mümkün olmaktadır.

Programming(Programlama): Yaşanmış tecrübeler incelenerek, oluşum sürecinin belirlenmesi ve NLP tekniklerini kullanarak bu süreçlerin yeniden düzenlenmesini ifade eder. Bilgisayarların yazılım programları gibi insanoğlunun davranışlarını temelinde de bir program vardır. Eğer bu programı değiştirirseniz davranışlar da kendiliğinden değişir.

Her davranış bir takım düşünme ve deneyim sonucunda oluştuğundan, bunların zihindeki mevcut kodlamaları değiştiğinde, davranışlar da otomatik olarak değişmiş olacaktır.

NLP’nin, doğumundan bugüne kadar sayısız şekilde tanımlaması yapılmıştır. NLP’yi uygulayan, değişim yaşayan, onunla yolculuğa çıkan herkes, kendine göre NLP’nin tanımını yapmaktadır.

En yaygın olarak kullanılan tanımlarından bazılarını şöyle belirtmek mümkündür:

  • NLP, bir bilimdir; çünkü birçok çalışmalar ve uzun süren araştırmalar sonucunda ortaya çıkmıştır.
  • NLP bir sanattır; çünkü mükemmelliği yakalamış, konusunda dahi insanların o sonuçlara nasıl ulaştıklarını modelleyen bir ustalık işidir.
  • NLP bir teknolojidir; çünkü istenilen sonuçları gerçekleştirecek düşünceleri, sistemleri ve teknikleri mevuttur.
  • NLP, kişinin mükemmelliğe ulaşmasında kullanılan bir dizi teknikler bütünüdür.
  • NLP, mükemmelliğin bilim ve sanatıdır.
  • NLP, değişim sanatıdır.
  • NLP, beynin kullanma kılavuzudur.
  • NLP, başarının teknolojisidir.
  • NLP, bir tutum, bir metadojidir

İki günlük NLP diploma eğitimi programına katılan üniversite öğrencisi Yasemin, seminer sonunda yanıma gelerek bana;
“Hocam müsaade ederseniz kendi NLP tanımını arkadaşlarımla paylaşmak istiyorum “dedi. Ben de;
“Memnuniyetle” dedim. Yasemin, iki günlük NLP eğitimi sonucunda tanımını bulmuştur. Ona göre NLP;
“MUTLULUĞUN FORMÜLÜYDÜ”

NLP Hakkında
Mustafa Kılınç Biyografisi
REİKİ VE DEĞİŞİM PROGRAMLARI
NLP DAP
Dailymotion
Nlpdap
40 Arena
Youtube