Mustafa Kılınç ile Bilinçaltı Değişim Programları
Haftanın Sözü
İnsan düşündüğü kadar güçlü inandığı kadar değerlidir.
NLP DAP
NLP DAP MUSTAFA KILINÇ İLE SERTİFİKALI NLP PROGRAMLARI
Mustafa Kılınç'ın Eserleri
Mustafa Kılınç Eserleri

Harita Arazinin Kendisi Değildir

Bu cümle, NLP'nin önkabullerinden birini temsil ediyor.

Bu cümleyi ve arkasında yatan felsefi altyapıyı oluşturan, 1987 Polonya doğumlu Alfred Korbyski' dir. Kendisi bu model ile NLP 'nin önemli fikir babalarındandır.

" HARİTA ARAZİNİN KENDİSİ DEĞİLDİR " ile ne demek isteniyor ?

İnsanlar yaşadıkları dünya " gerçeğin " sadece bir kısmını algılayabiliyorlar.
Hiç bir zamanda tam olarak dışarıdaki verileri tam olarak algılayamaz.
İnsan elektromanyatik dalgaların var olduğunu biliyor, ama algılayamaz, örneğin.

İnsanlar dış dünyayı duyuları sayesinde, yani görerek, duyarak, hissederek/dokunarak,
tat ve koku alarak algılayabilirler. Dışarıdan gelen verilerin bir kısmı elektriksel parçalar veya dalgalar halinde gerçek dünya verilerinden soyutlanarak, beyne gelir. Orada bilince ulaşana kadar farklı işlemler görür, kişilerin metaprogramları, değerleri ve inançları, kelime hazinesi gibi olan filtrelerden geçer ve böylece dış dünyanın kişisel bir tasarımını oluşturur beyninde.

Biz algılarımızın sayesinde dışarıdan gelen ve filtremizden geçen verilere yeni veriler ekleyerek, KENDİ GERÇEĞİMİZİ yaratıyoruz.

Öyleyse " HARİTA ARAZİNİN KENDİSİ DEĞİLDİR " varsayımında, ARAZİ tüm verilerle birlikte olan gerçek dış dünyadır; HARİTA ise, bizim beynimizin dış dünyadan aldığı verilerden yeni oluşturduğumuz KİŞİSEL REALİTEMİZDİR.

NLP'nin yaklaşımı, insanların sübjektif haritalarını ya da dünya modellerini incelemektir.

NLP, İnsanların beyinlerinde oluşturdukları dünya modellerine yargıyla yaklaşmaz.
Ona göre, hiç bir dünya modeli değer yargıları açısından diğerinden iyi veya kötü değildir. Sadece vardır..... bu kadar ! Herkesin ki de farklı ve biriciktir, tek ve eşi olmayan bir tasarımdır. Farklı değer - veya inançları da yargılamaz.

!! Ancak bu bağlamda NLP, bir kişinin dünya modeli ona ne kadar yarar sağlar ve hangi imkanlar sunduğuna bakar.!!

NLP, kişilerin oluşturdukları dünya modellerini inceler. Nlp ile ilgilenen biri, kendi beyninde ki düşünce sistemlerine bir model gibi bakar, etrafındaki insanların sistemlerine de aynı şekilde bakar.

Açıkçası biri kendi algıladığı dünya modeline sıkıca sarıldığında ve o konuda çok iddialı "gerçeklerden " veya "objektif ", " tek doğru onun " olmasından bahis ediyorsa, biraz şüpheyle bakarız ona. - Yumuşak ifade etmek gerekiyorsa!

Kime göre, neye göre gerçek ? Herşeyi bağlama göre değişir....ve hiç birşeyi göründüğü gibi değildir.

NLP bu varsayımı nasıl ve nerede kullanır?

* NLP'nin uygulayıcısı, bir konuda çok başarılı olan kişinin haritasına bakar, iç yapısını çıkartarak modelleme yönteminde kullanır; İstenilen başarılı davranışı başkasına veya kendine aktarır. Burada neyin çalışmadığı ile ilgilenmez, tersine içinde belli bir konuda başarı sağlayan " sübjektif yapıyı " inceler, o yapının şifrelerini çıkartır ve kullanılır.

* Bir kişi bulunduğu durumdan daha farklı bir yere ulaşmak istiyorsa, uzman kişisel dünya modeline iner ve orada engel olan olguların (sınırlayan inançlar, fobiler, inanç-değer çatışmaları, motivasyon eksikliği, hedefin olmayışı... gibi ) haritasını çıkartır ve değişmesi gerekenleri NLP'nin geniş teknolojisini kullanarak, değişim sağlar.

" HAYAT KENDİNİZİ BULMAK DEĞİL, KENDİNİZİ YARATMAK İÇİNDİR..."
Richard Bandler

Sevgiyle kalın, herşey, gönlünüzce olsun !

Aysel Çiçek Diğer Yazıları
Mustafa Kılınç Biyografisi
REİKİ VE DEĞİŞİM PROGRAMLARI
NLP DAP
Dailymotion
Nlpdap
40 Arena
Youtube