Mustafa Kılınç ile Bilinçaltı Değişim Programları
Haftanın Sözü
İnsan düşündüğü kadar güçlü inandığı kadar değerlidir.
NLP DAP
NLP DAP MUSTAFA KILINÇ İLE SERTİFİKALI NLP PROGRAMLARI
Mustafa Kılınç'ın Eserleri
Mustafa Kılınç Eserleri

Başarı İletişimle Başlar

Bilmenizi isterim ki; iletişiminizin kalitesi=Hayat kalitenizdir. Peki nedir o halde iletişim dediğimiz şey. Kim kime ne iletiyor ve nasıl iletiyor? Öncelikle isterseniz iletişimin ne demek olduğuna birlikte bakalım.

İletişim, “bilgi ve anlayışın bir bireyden diğerine geçirilmesi sürecidir.” Bir başka tanıma göre iletişim; “iki ya da daha çok insan arasında anlaşmaya, düşünce ve duygu değiş tokuşuna, paylaşmaya, karşılıklı konuşmaya ve ayrı ayrı ya da birlikte davranmaya dayalı bir ilişkidir.” Bu tanımlara göre iletişimin, anlaşmaya, düşünce ve duyguların aktarılmasına bilginin paylaşılmasına yönelik bir süreç olduğu ve sonuçta bir eylem ortaya çıkardığı söylenebilir. İletişim beyinden beyine yapılan bir yayındır.
İletişim hayatın her alanında vardır ve gereklidir. İş yaşamında da en önemli konulardan biri olan iletişim, çalışanların iş yerindeki doyum ve verimini etkileyen bir unsur olmaktadır. İletişimin önemi konusunda yapılan bir araştırmada; iletişim programlarına önem veren bir örgütte çalışanların, bu tip programlar kullanmayan bir örgütte çalışanlara göre çok büyük oranda kendilerini örgütün bir parçası olarak düşündüklerini ortaya koymuştur. Bir başka araştırmada ise iletişimin yüksek verimliliğe doğrudan bir etkisi olduğu saptanmıştır.
İletişim bireysel düzeyde kişinin örgütle bütünleşmesini sağlaması ve verimi arttırmasının yanında, ekip düzeyinde de olumlu etkileri vardır. Ekip düzeyindeki etkilerin bireysel düzeydeki etkilerin bir sonucu olduğunu söylemek yanlış olmaz. Çünkü ekip sonuçta bireylerden oluşur ve bu bireylerin düşünceleri ekip düşüncesini oluşturmaktadır.
İletişim ekip başarısını direkt etkileyen bir faktördür. Çünkü ekip içinde sağlıklı bir iletişim, kişilerin ekip hakkında bir sahiplik duygusu geliştirmesine ve ekibi etkileyen kararlara katılmasına, ekip üyelerinin tümünün katıldığı uzlaşmaya dayalı bir karar alma mekanizmasına ve çatışma halinde de çatışmaların yaratıcı sonuçlar üretecek biçimde sonuçlanmasını sağlar.

Bir ekipte başarılı bir iletişim ortamı yaratmak için tüm geribildirimlere önem vermek gerekir. Çünkü bunlar ekibin istek ve ihtiyaçlarını yansıtır. Ayrıca ekip içinde karşılıklı bir saygı ve güven ortamı olmazsa sağlıklı bir iletişim ortamının yaratılması mümkün değildir.

İletişimin anlamı, sizin ne anlattığınız değil, karşıdakinin ne anladığıdır!

NLP Lideri Mustafa Kılınç Diğer Yazıları
Mustafa Kılınç Biyografisi
REİKİ VE DEĞİŞİM PROGRAMLARI
NLP DAP
Dailymotion
Nlpdap
40 Arena
Youtube