Mustafa Kılınç ile Bilinçaltı Değişim Programları
Haftanın Sözü
İnsan düşündüğü kadar güçlü inandığı kadar değerlidir.
NLP DAP
NLP DAP MUSTAFA KILINÇ İLE SERTİFİKALI NLP PROGRAMLARI
Mustafa Kılınç'ın Eserleri
Mustafa Kılınç Eserleri

İŞSİZLİĞİN REÇETESİ DOKTORA EĞİTİMİ

OECD, geçen eylülde yayınladığı “Eğitime Bir Bakış 2016” raporunda eğitim düzeylerine göre işsizlik oranlarını paylaştı. 35 OECD ülkesinin eğitimdeki durumlarının ele alındığı raporda Türkiye’nin 2015 verilerine göre, 25-64 yaş arasındaki işsizlik oranı % 8.9 Bu oranla %7 lik OECD ortalamasının üstünde kalan Türkiye’de genel olarak eğitim düzeyi arttıkça işsizlik azalıyor. Türkiye istihdamda OECD ülkeleri arasında ortalama bir performans sergiliyor. 

Raporda OECD’nin eğitim düzeylerine göre işsizlik oranı verileri, eğitim düzeyiyle işsizlik arasındaki ilişkiyi ortaya koyuyor. Buna göre Türkiye’de 25-64 yaş arasında ilkokul mezunlarının yüzde 10.5 i lise mezunlarının yüzde 8.3 ü işsiz. İstihdamda en iyi performansı Güney Kore ve Japonya sergilerken, İspanya, İtalya, Yunanistan ve Slovakya çift haneli sayılara ulaşıyor. 

ORTAOKULLA İLGİLİ FARKLI TABLO 

Türkiye ortaokul mezunlarının, ilkokullara göre daha az istihdam oranına sahip olduğu nadir ülkelerden biri. 35OECD ülkesinden büyük çoğunluğunda ortaokul mezunlarının işsizlik oranı ilkokulun gerisinde kalıyor. Türkiye’de ortaokul mezunlarının yüzde 10.5 i ilkokulların ise yüzde 8.4 ü çalışmıyor. 

LİSANS MEZUNLARINDA YÜKSEK 

Türkiye lisans mezunlarının istihdamında düşük performans gösteriyor. Bu eğitim düzeyindekilerin yüzde 8.3 ü çalışmazken, bu OECD ‘de yüzde 5.3 te kalıyor. Organizasyonda yer alan İspanya ve İtalya hariç, gelişmiş ülkelerin hiçbirinde bu oran yüzde 7’nin üzerine çıkmıyor. Ekonomik kriz yaşayan İspanya, Portekiz, Yunanistan, Slovakya ve İtalya’da bu işsizlik oranıysa yüzde 10 un üzerinde. 

YÜKSEK LİSANS YAPANLARIN YÜZDE 5.5’İ İŞSİZ 

Veriler incelendiğinde Türkiye’de yüksek lisans ve doktora mezunlarında işsizlik riskinin lisansa göre büyük oranda düştüğü görülüyor. Oran yüksek lisansta yüzde 5.5 e, doktorada yüzde 0.9 a geriliyor. OECD ülkelerinin hepsinde benzer bir düşüş söz konusu. 

İLKOKUL MEZUNLARI İŞ BULAMIYOR 

35 ülke ortalamalarına göre en yüksek işsizlik yüzde 14.8 ile ilkokulda. Bu katılım düzeyinde en yüksek işsizlik oranıysa yüzde 37.4 ile Slovakya’ya ait. Onu İspanya yüzde 35 ve İsveç yüzde 30.6 ile takip ediyor. 

GÜNEY KORE MUCİZESİ 

Asya’nın yükselen ekonomisi 25-64 yaş arası işsizlik oranında tüm eğitim seviyelerinde en iyi performansa sahip. İşsizlik oranının yüzde 3.2 olduğu Güney Kore ‘de hiçbir seviyede bu yüzde 4’ün üzerine çıkmıyor. Ayrıca İzlanda, Japonya, Norveç ve Birleşik Krallık da yüzde 4’ün altında kalıyor. 

NLP Haberleri
Mustafa Kılınç Biyografisi
REİKİ VE DEĞİŞİM PROGRAMLARI
NLP DAP
Dailymotion
Nlpdap
40 Arena
Youtube