Mustafa Kılınç ile Bilinçaltı Değişim Programları
Haftanın Sözü
İnsan düşündüğü kadar güçlü inandığı kadar değerlidir.
NLP DAP
NLP DAP MUSTAFA KILINÇ İLE SERTİFİKALI NLP PROGRAMLARI
Mustafa Kılınç'ın Eserleri
Mustafa Kılınç Eserleri

Renklere Göre İletişime Geçin

Amerika’da “sarmal koçluk” yapanların uyguladığı, “renklere göre iletişim teknikleri”, Türkiye’de de uygulanmaya başlandı. Bu uygulamaya göre düşünme kodları altı renge ayrılıyor.

Hürriyet/Ankara 29.11.2011

NLP Uzmanı Mustafa Kılınç, her rengin bilinç altındaki anlamının farklı olduğunu belirterek, günlük yaşamda kullanılan kelime gruplarının, insanların hangi rengi temsil ettikleri konusunda ipuçları verdiğini söyledi. Kişilerle iletişime geçerken hangi renge sahip olduğunun bilinmesinin, davranış şekillerini de etkileyeceğini söyleyen Kılınç şöyle devam etti:

“Renkler sadece insanların beyin yapılarına göre farklı düşünme kalıplarının tipolojisini ortaya çıkarmaya yarayan kodlardır. Sarmal koçluk ile insanlar bulundukları renk dışında farklı renklerde de düşünebiliyorlar.

TAHAKKUM ARAYANLAR
Mor Düşünme Kodu: Mor düşünen insanlar, bir kişinin (anne, baba, eş, patron) tahakkümü altına olmayı isterler. Randevulara geç kalma ya da tamamen kaçırma davranışı sergilerler. Mor düşünenlerin büyük yetenekleri ve güçlü yönleri vardır. Genellikle sanat ve müzik alanlarında faaliyet gösteriler. Yaşamlarında meydana gelen ani değişikliklerle başa çıkmanın zor olduğunu düşünerek yardım arayışına girerler.

Kırmızı düşünme kodu: Kırmızı düşünme koduna sahip olanlarda seks, iktidar, başkaları üzerinde hakimiyet, kontrol etme dürtüsü fazlaca bulunur. Davranışlarının arkasındaki güdüleyici güç, suçluluk duymadan ‘anında zevk alma’ arzusudur. İş hayatında dikey hiyerarşiden anlarlar. Kendi hükümdarlıklarını ortamda kurarlar. Çok yaratıcı olabilirler. Eğlenceyi severler. Normal kısıtlamalardan muaftırlar. Kırmızı düşünenler, çekiciliği bir kompliman olarak değil, bir silah olarak görürler. Bu koda sahip olanlar çekiciliği, istedikleri şeyi, istedikleri zamanda elde etmek için kullanırlar. Kırmızı düşünenler için, saygı, iktidar ve hakimiyet ölçülebilir biricik zenginlik değerleridir. Genellikle plan yapma konusunda isteksizdirler. Tasarruf etme veya kendi mali durumlarını düzenlemede başarısız olmaları yaygın bir özellikleridir. Kendileri için faydalı olduğuna inandıkları durumları kendi lehlerine çevirmek isterler. Kolaylıkla onlara borçlu duruma düşebilirisiniz.

SONUCA ODAKLANIR
Mavi düşünme kodu
: Mavi düşünen insanlar, sadece tek bir doğru yaşam biçimi olduğuna inanır. Dinleri, kaderleri, kuralları, kılık kıyafet kuralları, sosyal konumları sınıflandırmaları ve dereceleri vardır. Mavi düşünme koduna sahip kişilerde, doğru ve yanlış üzerine tartışmaktan kaçınır. Sadece sonuçlara odaklanır. Yapılabilecek ve yapılamayacak olana güçlü biçimde inanırlar. Onları alternatiflerin olduğuna ikna etmeye çalışmak boşunadır. Terfi için hızlı yollar aramaz. Sadece görevlerini yerine getirmek ve uğraşmaktan tatmin olur. Mavi düşünenler, suçluluk duygusuyla doludur. Düzenli bir iş ararlar. İstihdam paketinin onlara bir emeklilik programı sunması gerekir. Harika bir gelecek için bugünü feda etmek isterler.

ANA MOTİVASYON BİLGİ BİRİKİMİ
Sarı düşünme kodu
: Sarı düşünen insanların, açıkça tanımlanmış hedefleri olur. Bu insanlar bilgi odaklı olup bilgi arayışı içindedirler. Sarı düşünenlerin, ana motivasyon kaynakları bilgi birikimleridir. İyi okurdurlar. Başka insanların fikirleriyle ilgilense de onların ne düşündüğünden rahatsız olmayan bağımsız biridir. Hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmaları için başkalarına ihtiyaçları olduğunu kolayca itiraf ederler. Zevk almaları için alkışı başkalarına bırakmaktan mutludur. Dışarıdan birinin takdirine ihtiyaç duymazlar.

SAĞLIĞIM ZENGİNLİĞE FEDA OLSUN
Turuncu düşünme kodu
: Turuncu düşünenler için, para, başarı ve kazanma uzmanlık alanlarına giren sözcüklerdir. İş hayatında çok iddialıdırlar. Turuncu düşünenler, zenginlik için sağlıklarını feda edebilirler. Turuncu düşünenler, her zaman kazanmaya oynarlar. Çalışanlar zorluk yaşadığında ya da onların yardım ve rehberliğine ihtiyaç duyduğunda kaba olabilirler.

YARDIM SEVERLER İÇİN YEŞİL
Yeşil düşünme kodu
: Yeşil düşünenler, ticarette toplum değerlerini düzgün biçimde birleştiren şirketlerde çalışabilirler. Yeşil düşünenler, kişinin sesini duyurma hakkı olduğuna inanırlar. Bir takımın parçası olabilirler. Yeşil düşünenler, ince sezgilerini ve toplumsal becerilerini kullanabilecekleri yardımsever meslekler için idealdir. Yeşil düşünenler ilişkilerde uyum sağlamak için kendi arzularını bastırırlar. Hoşlanılmayı tercih ederler. Eşleri için kendilerini feda ederler. Genellikle gönüllü işler yaparken ya da protestolara katılırken görülebilirler. Yeşil düşünenlerin, kıyafetleri göz alıcı ve modaya uygun olmaktan ziyade rahat ve kullanışlıdır.

NLP Haberleri
Mustafa Kılınç Biyografisi
REİKİ VE DEĞİŞİM PROGRAMLARI
NLP DAP
Dailymotion
Nlpdap
40 Arena
Youtube