Mustafa Kılınç ile Bilinçaltı Değişim Programları
Haftanın Sözü
İnsan düşündüğü kadar güçlü inandığı kadar değerlidir.
NLP DAP
NLP DAP MUSTAFA KILINÇ İLE SERTİFİKALI NLP PROGRAMLARI
Mustafa Kılınç'ın Eserleri
Mustafa Kılınç Eserleri

Şirketler De İnsan Organizmasına Benzer

Dünya çapında şirketler hakkında yapılan araştırmalar şirketlerin ömrünün genel itibari ile 12 sene olduğunu göstermektedir. Şirketler de insanlar gibi gelişim seyretmekte, hastalanmamak için gerekli önlemleri en başta almalı, buna rağmen hastalanır ise de uygun reçeteleri tatbik etmelidir. Aksi takdirde nasıl ki geç müdahale halinde insan yaşamı tehlikeye giriyor, telafisi imkânsız hasarlarla karşı karşıya kalınıyorsa şirketler de gerekli tedbirleri almayıp çözüm noktasında gecikmeye düşerse maalesef yüksek maliyetlerle karşılaşıp emeğini, itibarını ve zamanını yitirme sürecine girmektedir.

Bu noktada unutulmamalıdır ki şirketlerin ana ve vazgeçilmez unsuru insandır. Kaderi, organizması insanın ellerindedir. Ne kadar teknik donanımın hâkim olduğu bir şirket olunsa da insan aklı bedeni olmazsa olmazdır. Şirketi kuran ve/veya şirket içinde çalışan insanların bu bilinç ile en başta şirketi kurarken devamında da faaliyetleri yürütürken her daim belirlenen amaca uygun hareket etmesi, somut veriler dâhilinde uygulanabilir hedefler belirlemesi ve en önemlisi alanında karşılaşabileceği öngördüğü veya uzmanlar tarafından öngörülen noktalarda akılcı, etkin tedbirleri alması gerekir. Tedbir alınması, istenmeyen durum ile karşı karşıya kalındığında yaşanacak emek, birikim, nakit zayiatının önüne geçilmesini sağlayan belki de tek çözüm yoludur. Keza yaşanan olumsuz sonuçların bazen silinmesi mümkün olmamakta bazen de silinse dahi zedelenen itibarın kaybedilen paranın geri dönüşü olmamaktadır.  Günümüzde sadece ticari kazanca, baş döndürücü finansal operasyonlara odaklanarak değil de süreç içerisinde ilerlemeyi, gerilemeyi, duraksamayı kontrol ederek rakip piyasası ve genel ekonomik düzeni yakından takip eden, olası/mevcut risklere karşı gerekli önlemleri almaya, bu anlamda şirket içerisinde en alttan en üste tüm personelin düzenli eğitimine zaman, emek ve bütçe ayıran firmalar şirkete biçilen ömrün çok daha ötesinde ve hatta halen varlıklarını korumaktadır. Türkiye'de de bu noktada 100 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren köklü kurumsal firmalar bulunmaktadır. Ama genel tabloda yeni açılan şirketler en fazla 5 sene biraz daha kurumsal ancak istikrarı sağlayamamış firmalar ise en çok 12 sene ayakta kalabilmektedir. Bir kişi/şirket yapabiliyorsa sizin yapamamanız için hiç bir nedenin olmadığı inancını taşımaktayız.

10.02.2014

Av. Ebru ÇAĞLAR

ÇABA HUKUK BÜROSU

NLP Haberleri
Mustafa Kılınç Biyografisi
REİKİ VE DEĞİŞİM PROGRAMLARI
NLP DAP
Dailymotion
Nlpdap
40 Arena
Youtube