Mustafa Kılınç ile Bilinçaltı Değişim Programları
Haftanın Sözü
İnsan düşündüğü kadar güçlü inandığı kadar değerlidir.
NLP DAP
NLP DAP MUSTAFA KILINÇ İLE SERTİFİKALI NLP PROGRAMLARI
Mustafa Kılınç'ın Eserleri
Mustafa Kılınç Eserleri

Yeni Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un Getirdikleri - 3

6502 sayılı Yeni “Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun” kapsamında getirilen yeniliklerin konu edildiği yazı dizimize devam etmekteyiz. Tüketici lehine hükümleri barındıran kanun muhteviyatındaki diğer yenilik ve değişikler şöyledir;

1-Mesafeli satışlardan kaynaklanan mağduriyetlere karşı önlemler alınmıştır.

a.Mesafeli satışlarda mal/hizmetin teslim süresi azami 30 gün olarak belirlenmiştir.

b.Mesafeli satışlarda cayma süresi 7’den 14 güne çıkartılmıştır.

2-Yeni Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile Paket Turlar yeniden düzenlenmiştir.

a.Ticari ve mesleki amaçlı düzenlenen turlar da paket tur kapsamına dahil edilmiştir. 

b.Paket tur sözleşmesi imza altına alınmadan katılımcıların önden bilgilendirilmesi yasal zorunluluk haline gelmiştir. 

c.Tüketici, kendisinden kaynaklanmayan nedenlerle paket tur sözleşmesinin esaslı unsurlarından birisinin değişmesi veya turun başlamadan önce iptal edilmesi hâllerinde sözleşmeden dönme hakkına da sahiptir. Sözleşmeden dönülmesi hâlinde paket tur düzenleyicisi veya aracısının, dönme bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren tüketicinin ödemiş olduğu tüm bedeli herhangi bir kesinti yapmaksızın derhâl iade etmesi zorunluluğu bulunmaktadır. 

3-Elektrik, su, doğalgaz, internet, telefon vb. Abonelik sözleşmeleri revize edilmiştir.

a.Abonelik sözleşmelerinin kapsamı genişletilerek her türlü aboneliğin Tüketicinin korunması hakkında kanun çerçevesinde değerlendirilmesi sağlanmıştır.

b.Müteşebbis tüketicinin aboneliğe son verme isteğini yönetmelikte belirlenen süreler içerisinde yerine getirmelidir. Aksi takdirde bahsi geçen sürenin geçmesinden sonra tüketici o hizmetten yararlanmış olsa dahi her hangi bir şekilde bedel ödemekle yükümlü tutulamayacaktır.

c.Tüketici, belirsiz süreli veya süresi bir yıldan daha uzun olan belirli süreli abonelik sözleşmesini herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin istediği zaman feshetme hakkına sahiptir. Süresi bir yıldan az olan belirli süreli abonelik sözleşmesinde satıcı veya sağlayıcı tarafından sözleşme koşullarında değişiklik yapılması hâlinde de tüketici, sözleşmeyi feshedebilecektir. 

4-Gazete, dergi vb. süreli yayın kuruluşlarının promosyonlarına sınır getirilmiştir. 

a.Süreli yayınla ilişkilendirilmek suretiyle verilen promosyonların süreli yayıncılık amaçlarına uygun kültürel mal veya hizmet olabileceği bunun dışında başkaca mal/hizmetin promosyon olarak sunulamayacağı hüküm altına alınmıştır. 

5-Tüketiciyi yanıltıcı indirimli satış kampanyalarının önüne geçilmeye çalışılmıştır.

a.İşyerlerinin 12 ay süresince indirim yaptığı izlenimi uyandırarak veya fiyat etiketlerinde geçerli olmayan yüksek fiyatlar yazıp üzerlerini çizip uygulanan fiyatı yazdığı bu sayede büyük indirim yaptığı izlenimi vererek tüketiciyi kandırdığı uygulamaların önüne geçebilmek adına indirime konu edilen malların orijinal fiyatları ile birlikte indirim oranını ve indirimli fiyatlarını gösterme zorunluluğu getirilmiştir. 

6-Garanti Belgesi ile ilgili yeni düzenlemeler yapılmıştır.

a.Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlamak üzere asgari iki yıl olarak belirlenmiştir.

b.Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketicinin ;

Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,

Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,

Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,

İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme hakları bulunmaktadır. 

c.Tüketici yukarıda belirtilen seçimlik haklarından onarım hakkını kullanmışsa, malın garanti süresi içinde tekrar arızalanması veya tamiri için gereken azami sürenin aşılması veya tamirinin mümkün bulunmadığının anlaşılması hâllerinde diğer seçimlik haklarını kullanabilecektir. Satıcı tüketicinin işbu talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumlu kılınmıştır. 

Evvel Tarihli ve bugünkü yazımızın siz tüketicilere faydalı olacağı inancıyla “Tüketicilerin maruz kaldığı zararlar karşısında sahip olduğu haklar ve başvuracakları merciler hakkındaki bilgi vereceğimiz bir sonraki yazımızda buluşmak dileğiyle iyi günler.

06.01.2014

Av. Ebru ÇAĞLAR
ÇABA HUKUK BÜROSU

NLP Haberleri
Mustafa Kılınç Biyografisi
REİKİ VE DEĞİŞİM PROGRAMLARI
NLP DAP
Dailymotion
Nlpdap
40 Arena
Youtube