Mustafa Kılınç ile Bilinçaltı Değişim Programları
Haftanın Sözü
İnsan düşündüğü kadar güçlü inandığı kadar değerlidir.
NLP DAP
NLP DAP MUSTAFA KILINÇ İLE SERTİFİKALI NLP PROGRAMLARI
Mustafa Kılınç'ın Eserleri
Mustafa Kılınç Eserleri

Yeni Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un Getirdikleri - 4

6502 sayılı Yeni “Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun” konu edildiği yazı dizimizin son yazısı ile sizlere kanun kapsamında düzenlenen birkaç hususa ek olarak yaşanabilecek uyuşmazlıklarda nereye başvurmamız gerektiği hakkında bilgi vermek isteriz. Şöyle ki; 

1-Tüketiciyi Bilinçlendirici yayın yapma zorunluluğu getirilmiştir.

a.Ülke genelinde yayın yapan radyo ve televizyon kuruluşları 08.00-22.00 saatleri arasında, ayda on beş dakikadan az olmamak üzere tüketicinin bilinçlendirilmesi amacıyla yayınlar yapmak zorunda kılınmıştır.

2-Haksız ticari reklam ve uygulamaların önüne geçilmeye çalışılmıştır.

a.Tüketiciyi aldatıcı veya onun tecrübe ve bilgi noksanlıklarını istismar edici, can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürücü, şiddet hareketlerini ve suç işlemeyi özendirici, kamu sağlığını bozucu, hastaları, yaşlıları, çocukları ve engellileri istismar edici ticari reklam yapılamayacağı belirtilmiştir. 

b.Bir ticari uygulamanın; mesleki özenin gereklerine uymaması ve ulaştığı ortalama tüketicinin ya da yöneldiği grubun ortalama üyesinin mal veya hizmete ilişkin ekonomik davranış biçimini önemli ölçüde bozması veya önemli ölçüde bozma ihtimalinin olması durumunda da haksız olduğu kabul edilmiştir.

c.Tüm ticari reklamların ve haksız ticari uygulamaların Reklam Kurulu tarafından denetleneceği, Reklam Kurulunun denetim neticesinde mezkûr ticari reklam ve/veya haksız uygulamayı tedbiren durdurmaya yetkili olduğu hüküm altına alınmıştır. 

3-Tüketici Sorunları Hakem Heyeti yeniden yapılandırılmış, tüketicilerin haklarını aramaları kolaylaştırılmıştır. 

a.Değeri 2.000,00TL’nin altında bulunan uyuşmazlıklarda ilçe tüketici hakem heyetlerine, 3.000,00 TL’nin altında bulunan uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerine, büyükşehir statüsünde bulunan illerde ise 2.000,00 ile 3.000,00 TL arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerine başvuru zorunludur. Bu değerlerin üzerindeki uyuşmazlıklar için tüketici hakem heyetlerine başvuru yapılamaz.

b.Tüketici hakem heyetinin kararları, İcra ve İflâs Kanununun ilamların yerine getirilmesi hakkındaki hükümlerine göre yerine getirilir.

c.Taraflar, tüketici hakem heyetinin kararlarına karşı tebliğ tarihinden itibaren on beş gün içinde tüketici hakem heyetinin bulunduğu yerdeki tüketici mahkemesine itiraz edebilir.

d.Tüketici hakem heyeti kararlarına karşı yapılan itiraz üzerine tüketici mahkemesinin vereceği karar kesindir.

4-Tüketici Mahkemelerinde Açılan Davalara ilişkin düzenlemeler de şöyledir.

a.Tüketici Sorunları Hakem Heyetine başvuru sınırını aşan uyuşmazlıklar doğrudan tüketici mahkemelerinde dava konusu edilebilir. Aynı zamanda tüketici mahkemeleri; tüketici sorunları hakem heyetinin verdiği kararlara ilişkin itiraz merci konumundadır. 

b.Tüketici davaları, tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu yerdeki tüketici mahkemesinde de açılabilir.

c.Tüketici mahkemeleri nezdinde açılan davalar harçtan muaftır.

Genel itibari ile 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun tüketicinin haklarının korunması noktasında birçok ilke imza attığı, üretici, satıcı, hizmet sunan firmalar karşısında tüketiciyi daha çok koruduğu sonucuna varılmaktadır. Bu kapsamda yeni düzenlemenin tüketiciler nezdinde yaşanan mağduriyetlerin önüne geçeceği ümidini taşımakla birlikte gelişen ekonomi ve teknoloji nedeniyle yaşanabilecek ancak henüz öngörülmeyen sorunlara karşı düzenli olarak revize edilmesi gerektiğini de belirtmek isteriz. Saygılar.                                                                        

13.01.2014

Av. Ebru ÇAĞLAR

ÇABA HUKUK BÜROSU

NLP Haberleri
Mustafa Kılınç Biyografisi
REİKİ VE DEĞİŞİM PROGRAMLARI
NLP DAP
Dailymotion
Nlpdap
40 Arena
Youtube